Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze!!!

Sz.P. Członkowie Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą nr 56/Z/2016,
z dnia 16 listopada 2016r., zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień:

5 luty (niedziela) 2017r.
I termin –godz. 10.00
II termin- godz. 10.30

Miejsce zebrania: Wojewódzki Dom Kultury , ul. Okrzei 7 w Rzeszowie.


Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zebrania .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
8.Zatwierdzenie porządku obrad.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu :Prezesa i Skarbnika.
10.Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11.Sprawozdanie Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego.
12. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań.
12.Przyjecie uchwały w sprawie liczebności władz Okręgu.
13.Wybór Prezesa Zarządu Okręgu.
14.Wybór członków Zarządu Okręgu.
15.Wybór członków Komisji Rewizyjnej Okręgu.
16.Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Okręgu.
17.Wybór Delegatów na Walny Zjazd PTT.18.Ukonstytuowanie sie władz Okręgu Podkarpackiego.
19. Wolne wnioski.
20. Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.
14. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgu Podkarpackiego PTT.Materiały na Walne Zebranie będą dostępne do wglądu -od 23 stycznia 2017r., po uprzednim telefonicznym umówieniu się –tel.603586954.
Materiały:
Członkowie_zwyczajni,działacze ....csv

Powyżej_18_lat_z_opłaconą_składką-OP PTT.csv

Opłacona_składka_członka_zwyczajnego_na_2017  OP PTT.csv

członkowie OP PTT pełnoprawni_na_05_02_2017.csv

SPRAWOZDANIE KR 2017.docx

sprawozdanie Sądu koleżeńskiego za 2016 r.docx

Sprawozdanie Prezesa Zarzadu Okręgu Podkarpackiego PTT-okres 01.04.2016-23.01.2017r. A.N..docx

Regulamin WZSW i ordynacja wyborcza..doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z poważaniem
Anna Niedzielska
Prezes Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT

Kalendarz Imprez

czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Logowanie

Obecni na stronie

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości