UWAGA

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT

    Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr  18/ Z /2023  z dnia  24.04. 2023r., zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień

16 maja  (wtorek) 2023r.

  I termin –godz.19.30

II termin- godz. 20.00

Miejsce zebrania:  II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 22.

Materiały:
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego za rok 2022
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2022
Budżet zaplanowany na rok 2023-Okreg Podkarpacki PTT

preillumination-seth-0i8jDzBqvTc-unsplash

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT  za rok 2021 na dzień 26.04.2022  oraz zatwierdza proponowany porządek obrad. Zebranie  odbędzie się w II LO w Rzeszowie ul. Ks.Jałowego 22 w godz.:

I termin- 19.30

II termin 20.00


Sprawozdanie z działalności Zarządu Okregu Podkarpackiego za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2021

Budżet planowany na rok 2022