Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT

    Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr  18/ Z /2023  z dnia  24.04. 2023r., zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień

16 maja  (wtorek) 2023r.

  I termin –godz.19.30

II termin- godz. 20.00

Miejsce zebrania:  II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 22.

Materiały:
Sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego za rok 2022
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2022
Budżet zaplanowany na rok 2023-Okreg Podkarpacki PTT

Możliwość komentowania została wyłączona.