Szkolenie instruktażowe dla sędziego okręgowego!

W dniu 05.01.2019 zapraszamy wszystkich chętnych instruktorów oraz tancerzy, spełniających niżej wymienione warunki do udziału w szkoleniu instruktażowym dla Sędziów Okręgowych okręgu podkarpackiego PTT.

Ideą tej inicjatywy jest aktywizacja instruktorów, czy tancerzy wyższych klas w kierunku  wdrażania się w pracę sędziego w klasach niższych H  i G ; dla organizatorów to możliwość odciążenia składów sędziowskich, co zwłaszcza jest ważne w przypadku imprez o maksymalnej liczbie konkurencji, realizowanych w 4 blokach; często na dwóch równoległych parkietach.

Koordynatorem w/w szkolenia będzie delegowany na mocy uchwały ZOP  PTT nr 42/Z/2019 p.Adam Berkowicz- członek honorowy naszego stowarzyszenia, posiadający ogromne doświadczenie zarówno sędziowskie , jak i trenerskie.

Poniżej  uchwały podjęte przez nasz Zarząd regulujące konieczne do SPEŁNIENIA WARUNKI;bardzo proszę do 4 stycznia o wstępne zgłoszenie mailowe udziału w szkoleniu

ZOP PTT  ustala następujące warunki, jakie spełnić musi  Sędzia Okręgowy okręgu podkarpackiego PTT :

– członek zwyczajny PTT,  pełnoletni, to instruktor  lub tancerz  rekomendowany przez Klub (mile widziana praca z parami klas HG),

– który przeszedł stosowne szkolenie   instruktażowe, firmowane przez Zarząd okręgu podkarpackiego PTT , opłacił stosowne składki;

– który  zna przepisy STT PTT oraz Systemu Premium dotyczące zasad rywalizacji w klasach H i G.

– W turnieju, podczas którego sędziuje, nie może brać udziału jako tancerz.

– ZOP PTT ustala łączna kwotę 120,- jako opłatę za udział w szkoleniu instruktażowym dla Sędziów Okręgowych OP PTT  wraz ze składką uprawniającą do umieszczenia na  liście Sędziów Okręgowych OP PTT  na rok 2020; płatną przelewem na konto okręgu.

Możliwość komentowania została wyłączona.