Szkolenie okręgowe 06-07.03.2021 – Marek Kosaty – Paulina Glazik

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!!!

Hala Sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul.Ćwiklińskiej 2,

budynek D1, wejście C od strony budynku D3!!! (wjazd w uliczkę pomiędzy kościołem i dworkiem po lewej stronie)

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT

serdecznie zaprasza  tancerzy klas: G-S  oraz instruktorów i trenerów okręgu podkarpackiego, do udziału w pierwszym w sezonie 2020/2021 szkoleniu okręgowym z tańców standardowych.

Po raz pierwszy gościć będziemy znakomitą mistrzowską parę:

MAREK KOSATY- PAULINA GLAZIK

Szkolenie współfinansowane ze środków okręgu podkarpackiego PTT.

Szkolenie realizowanie w warunkach reżimu sanitarnego z powodu COVID-19.

06.01.2021r.  -sobota-zajęcia grupowe.

Hala Sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul.Ćwiklińskiej 2,

budynek D1, wejście C od strony budynku D3!!! (wjazd w uliczkę pomiędzy kościołem i dworkiem po lewej stronie)

07.03.2021- lekcje indywidualne –dla  par zgodnie z uchwałą 40/z/2020 oraz pozostałych chętnych- Liczy się kolejność zgłoszeń, klasa i osiągnięcia pary(koszt 190,-od pary).

Kontakt pod nr 603586954 – Miejsce lekcji będzie potwierdzone indywidualnie.

Warunki udziału:

  • opłacona licencja sportowa na rok 2021,
  • opłacona składka członka zwyczajnego i wspierającego na rok 2021,
  • dostarczenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i obostrzeń w związku z COVID-19, (załącznik1, załącznik2 )
  • dopłata do kosztów szkolenia-tancerze okręgu podkarpackiego-  w kwocie 20,-grupa A;

25,-grupa B i C .=za udział w dwóch zajęciach danej grupy.

  • Uwaga dopłata do kosztów szkolenia wyłącznie jako wpłata grupowa przez trenera Klubu.
  • Instruktorzy, którzy opłacili składkę członkowską -możliwość  udziału w charakterze

obserwatorów –bezpłatnie, po dostarczeniu oświadczenia j/w, wyłącznie w maseczkach.

  • Zgłoszenie imienne udziału w szkoleniu tancerzy oraz opiekunów poprzez Klub do dnia

5 marca    2021 r. do godz. 18.00.

na e-mail:   anna.niedzielska5@gmail.com ;   mroczka.pawel@gmail.com.

  • Tancerze uczestniczą tylko w jednej grupie szkoleniowej, opłata jest niezależna

od obecności na całości lub części zajęć danej grupy.

  • Bardzo prosimy o terminowe zgłoszenie przez trenera Klubu. W przypadku zbyt dużej liczby

zainteresowanych, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału  klas niższych lub

osób zgłoszonych po terminie.

Zgoda o udzialew  szkoleniu okręgowym  została podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków dostosowania się do wymogów sanitarnych i ich przestrzegania  w związku z epidemią COVID-19**.

**Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane

z przebywaniem osób w okresie epidemii w grupie, ale całkowicie go nie wyeliminują.

Prosimy o:

1.  Zachowanie dystansu społecznego.

2.  Obecność w budynku nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3.  Dezynfekcję rąk przed i po zajęciach.

4.  Ściągnięcie maseczki przez tancerzy (nieobowiązkowe)  przy wejściu na salę taneczną.

5.  Własną wodę do picia, w miarę możliwości oznaczoną.

6. Opuszczenie budynku do 10  minut po  zakończeniu zajęć.

7. Dbałość o zdrowie , higienę i przestrzeganie ustalonych zasad zarówno przez

trenerów, tancerzy, jak i przyprowadzających lub odbierających ich osób-obowiązkowe maseczki!

PROGRAM SZKOLENIA -SOBOTA :

Gr. A  w godz.  10.00-11.00  +  11.15.-12.15 -klasy G, F :   (kat. 8-9,10-11,12-13,14-15)+ pow.15 F);

Gr. B  w godz.  12.45-14.15 +  14.30-15.30 – klasy E,  D: (kat. pow.15 lat, 10-11,12-13,14-15 )+ 12-13 C +Seniorzy);

Gr. C w  godz.   16.00-17.30 + 17.45-19.15–klasy C, B, AS:. (kat.14-15 i pow.15 lat) +Seniorzy.

Do zobaczenia – Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT

Możliwość komentowania została wyłączona.