Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT

 Załącznik nr 1 Uchwały ZOP PTT nr 18//Z2023

Sz.P.  Członkowie  Okręgu Podkarpackiego PTT

 

       Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr  18/ Z /2023  z dnia  24.04. 2023r., zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień

16 maja  (wtorek) 2023r.

 

 I termin –godz.19.30

II termin- godz. 20.00

 

Miejsce zebrania:  II Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, ul. Ks. Jałowego 22.

Proponowany porządek obrad :

  1. Otwarcie Walnego Zebrania  Sprawozdawczego.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  3. Wybór Prezydium Zebrania.
  4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
  5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  6. Stwierdzenie prawomocności  Walnego Zebrania.

7.Zatwierdzenie porządku obrad.

  1. Sprawozdania  za rok 2022  r.,

    – z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT ,

    – sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w/ okres,

    – z działalności   Komisji Rewizyjnej OP PTT,

    – z działalności   Sądu Koleżeńskiego OP PTT.

  1. Dyskusja  nad sprawozdaniami.

10.Głosowanie nad  zatwierdzeniem sprawozdań.

11.Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.

12.Dyskusja nad przedstawionymi planami.

13.Głosowanie nad zatwierdzeniem programu działań  oraz planu finansowego na rok 2023.

14.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

15.Wolne wnioski.

16.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Podkarpackiego PTT.

Materiały sprawozdawcze będą dostępne w CBD PTT dla zalogowanych członków w zakładce informacje/materiały sprawozdawcze/materiały sprawozdawcze 2023.

Możliwość komentowania została wyłączona.