Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Podkarpackiego PTT  za rok 2021 na dzień 26.04.2022  oraz zatwierdza proponowany porządek obrad. Zebranie  odbędzie się w II LO w Rzeszowie ul. Ks.Jałowego 22 w godz.:

I termin- 19.30

II termin 20.00


Sprawozdanie z działalności Zarządu Okregu Podkarpackiego za rok 2021

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2021

Budżet planowany na rok 2022

Możliwość komentowania została wyłączona.