Święto Tańca w Brzostku


Uwaga!!!Przed nami pierwszy w Okręgu Turniej po długiej przerwie w obostrzonych warunkach.Przypominamy obowiązujące na Turnieju procedury sanitarne. Minimalizacja ryzyka transmisji koronawirusa.

Obowiązujące na turnieju procedury.

1. Przed wejściem do obiektu (Hali OSiR) obowiązuje dezynfekcja rąk.

2. Należy zachować dystans społeczny 1.5 m (nie dotyczy tańczących w parze osób i domowników).

3. Obowiązuje konieczność zakrywania ust i nosa na terenie obiektu (nie dotyczy zawodników na parkiecie i poza nim w trakcie rozgrywania turnieju).

4. Dla rodziców i opiekunów wchodzących do obiektu w dniu rozgrywania turnieju (nie dotyczy zawodników) istnieje obowiązek pozostawienia informacji która zawiera imię i nazwisko, numer telefonu i podpis. Informację najlepiej wydrukować uprzednio we własnym zakresie (plik w załączniku), lub podpisać w biurze turnieju przed wejściem do obiektu.

5. Zawodnicy mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o braku kontaktu z osobami chorymi, oraz przebywającymi na kwarantannie, oraz że nie wykazują objawów chorobowych, podpisanego przez nich lub (osoby nieletnie) przez ich opiekunów. Druk najlepiej wydrukować we własnym zakresie (do pobrania na stronie), lub podpisać przed wejściem do obiektu druk przygotowany w biurze turnieju.

6. Rejestracja par odbywa się bez pozostawiania książeczek startowych (w razie wątpliwości okazanie).

7. W szatniach przebywają jedynie zawodnicy biorący udział w turnieju, osoby nieletnie w razie konieczności z jednym opiekunem.

8. Widzowie zajmują na widowni co drugie miejsce (wyjątek – domownicy).

9. Organizator dochowa pozostałych obowiązujących procedur.

10. Należy zaznaczyć, że mimo dołożenia wszelkich staranności przez organizatorów i obsługę turnieju, może dojść do transmisji, gdyż w przeważających przypadków przebiega całkowicie bezobjawowo. Z tego typu zdarzenia organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Możliwość komentowania została wyłączona.