Szkolenia okręgowe

Szanowni Państwo!

Drodzy Trenerzy, Działacze i Tancerze,

w imieniu Zarządu Okręgu Podkarpackiego gorąco zapraszam naszkolenia okręgowektóre zostały zaplanowane na styczeń:

– 07.01-piątek-Tańce Standardowe – Marek Kosaty-Paulina Glazik (info poniżej)
Przepraszamy za tak późne info ,ale potwierdzenie tego terminu dostaliśmy niecały tydzień  przed Świętami.

2223.01.-sob/niedz. –Tańce Latynoamerykańskie Marek FiksaKinga JureckaFiksa (na sobotę  planowane są lekcje, na niedzielę zajęcia grupowe -info wkrótce; proszę o kontakt pary chętne na lekcje indywidualne:))

W niedzielę 23-stycznia -jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli zapraszam na noworoczne spotkanie przedstawicieli Klubów z naszym Zarządem.

Przypominam ,że jednym z warunków udziału w szkoleniach jest opłacenie składki członka zwyczajnego oraz wpisu do rejestru zawodników na rok 2022.
Obowiązują dotychczasowe wysokości składek.


Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT
serdecznie zaprasza tancerzy klas: G-S oraz instruktorów i trenerów okręgu podkarpackiego, do udziału w pierwszym w sezonie 2021/2022 szkoleniu okręgowym z tańców standardowych.
Po raz drugi gościć będziemy znakomitą mistrzowską parę:
MAREK KOSATY- PAULINA GLAZIK

Szkolenie współfinansowane ze środków okręgu podkarpackiego PTT.
Szkolenie realizowane w warunkach reżimu sanitarnego z powodu COVID-19.
07.01.2022r.-sobota, Hala sportowa UR przy ul.Ćwiklińskiej 2 budynek D1 w Rzeszowie.

Uwaga -możliwość 1 lekcji dla 6 par w kat. Dorośli Młodzież( decydują wyniki MOP oraz miejsce w Rankingu PTT na rok 2021 i posiadana klasa) Kontakt:603586954.

Warunki udziału:
– opłacona licencja sportowa na rok 2022,
– opłacona składka członka zwyczajnego i wspierającego na rok 2022,
– dostarczenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i obostrzeń w związku z COVID-19,
– dopłata do kosztów szkolenia-tancerze okręgu podkarpackiego- w kwocie 35,-grupa A,B; 40,-grupa C .=za udział w dwóch zajęciach danej grupy.
Tancerze spoza okręgu 80,-od os.
Uwaga dopłata do kosztów szkolenia wyłącznie jako wpłata grupowa przez trenera Klubu.
-Instruktorzy, którzy opłacili składkę członkowską -możliwość udziału w charakterze obserwatorów –bezpłatnie, po dostarczeniu oświadczenia j/w.
Zgłoszenie imienne udziału w szkoleniu tancerzy oraz opiekunów poprzez Klub do dnia 5 stycznia 2022 r. do godz. 21.00. na e-mail: anna.niedzielska5@gmail.com ; mroczka.pawel@gmail.com.
-Tancerze uczestniczą tylko w jednej grupie szkoleniowej, opłata jest niezależna od obecności na całości lub części zajęć danej grupy.
-Bardzo prosimy o terminowe zgłoszenie przez trenera Klubu. W przypadku zbyt dużej liczby zainteresowanych, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału klas niższych lub osób zgłoszonych po terminie.

Zgoda o udziale w szkoleniu okręgowym została podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków dostosowania się do wymogów sanitarnych i ich przestrzegania w związku z epidemią COVID-19**.
**Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem osób w okresie epidemii w grupie, ale całkowicie go nie wyeliminują.

Prosimy o:
1. Zachowanie dystansu społecznego.
2. Obecność w budynku nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.
3. Dezynfekcję rąk przed i po zajęciach.
4. Ściągnięcie maseczki przez tancerzy (nieobowiązkowe) przy wejściu na salę taneczną.
5. Własną wodę do picia, w miarę możliwości oznaczoną.
6. Opuszczenie budynku do 10 minut po zakończeniu zajęć.
7. Dbałość o zdrowie , higienę i przestrzeganie ustalonych zasad zarówno przez trenerów, tancerzy, jak i przyprowadzających lub odbierających ich osób.

PROGRAM SZKOLENIA
SOBOTA :
 Gr. A w godz. 16.45-17.45 + 17.50-18.50 – klasy G,F : kat. 8-9,10-11,12-13,14-15 + pow.15 F;
– Gr. B w godz. 14.30-15.30 + 15.35-16.35 – klasy E, D: kat. pow.15 lat, 10-11,12-13,14-15+12-13 C +Seniorzy;
– Gr. C w godz. 19.00-20.15+20.20+21.20 – klasy C, B, A, S:kat.14-15 i pow.15 lat +Seniorzy.

Do zobaczenia -Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT

UWAGA: Szkolenie okręgowe z LA z p.Fiksa wraz ze spotkaniem ZOP z trenerami zaplanowane jest na 23 stycznia -niedziela-lekcje(22.01) -info wkrótce 🙂

Z wielkim smutkiem żegnamy Pana Jerzego Tychanicza

,Bądźmy optymistami, częściej uśmiechajmy się do siebie, częściej tańczmy i … uczmy się tańczyć,,
Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość o odejściu Pana Jerzego Tychanicza-wielkiego pasjonata , miłośnika tańca towarzyskiego, a w szczególności propagatora i piewcy tango argentyńskiego. Pana Jerzego poznałam ponad 30 lat temu po pierwsze jako Prezesa okręgu rzeszowskiego PTT, które ewoluowało z podkarpackiego oddziału FSiKT . Przez jakiś czas miałam także radość uczyć tańca Pawła-syna Pana Jerzego.

Jego pasją oprócz wielu innych była praca u podstaw na kursach tańca towarzyskiego, od blisko 20 lat szczególnie ukochał sobie tango argentino, któremu był wierny do końca.. Po raz ostatni miałam przyjemność się z Nim spotkać podczas obchodów 60 lecia PTT.
….Był wielka osobowością; emanował witalnością i wielka radością życia , dla mnie pełnym elegancji i klasy dżentelmenem o duchu sportowca i artysty jednocześnie; po latach dowiedziałam się o jego błyskotliwych osiągnięciach w akrobatyce sportowej, oraz w tańcu turniejowym min. był Wicemistrzem Polski w 10 Tańcach ! Panie Jurku pozostawił Pan po sobie wielki artystyczny sportowy i duchowy… niestety już historyczny ślad .
W imieniu całego podkarpackiego środowiska tancerzy pięknie za to dziękuję:) Niech Pan spoczywa w spokoju, obdarowując nas , z góry swoim serdecznym uśmiechem , wspierając kolejne pokolenia tancerzy.
Najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia przekazuję Pana Najbliższym!
W imieniu własnym i Zarządu Okręgu Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Tanecznego -Anna Niedzielska

UWAGA

Nowe władze Okręgu Podkarpackiego

Szanowni Państwo,
W wyniku Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego, który odbył się 22.06.2012r. zostały wyłonione nowe władze Okręgu Podkarpackiego. Prezesem Okręgu Podkarpackiego kolejną już kadencję będzie pani Anna Niedzielska. Wszelkie informacje na temat pozostałych członków zarządu znajdą Państwo w zakładce Nasz Okręg->Władze okręgu.

Mieczysław Kowalski- z tytułem Członka Honorowego PTT!

Z wielką radościa informujemy, że Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiego Towarzystwa Tanecznego w dniu 27 czerwca br. jednogłośnie  nadał tytuł Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Tanecznego naszemu  wieloletniemu działaczowi, sędziemu, administratorowi naszej bazy-wielkiemu Przyjacielowi Tańca Panu Mieczysławowi Kowalskiemu.

Związany z ruchem tanecznym od czasów studenckich na Politechnice Wrocławskiej, potem wraz z Panem Leszkiem Lewandowskim współtworzył SKT Pałacyk we Wrocławiu; swój pierwszy turniej jako sędzia skrutiner poprowadził 13 grudnia 1981r; bardzo aktywny i kreatywny sędzia skrutiner, przez kilka kadencji aktywnie działający w strukturach władz okręgu podkarpackiego, wieloletni delegat okręgu podkarpackiego, od dekad niezastąpiony Administrator Okręgowy.

Mieczysław Kowalski jako pierwszy w Polsce skrutiner przeprowadził turniej w oparciu o własny autorski program skrutinerski;  był także autorem nakładki , która pozwalała drukować dane o turnieju. Z jego programu korzystało  wielu sędziów skrutinerów; co ważne  nie robił tego odpłatnie; po prostu po koleżeńsku udostępniał  swój program. Był autorem wielu  cennych opinii i racjonalizatorskich wniosków; aktywnie współpracował  z Komisją ds. Skrutinerów.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o zakończeniu w roku 2020  jego pracy w charakterze sędziego- skrutinera ; blisko 40 lat sędziował zdecydowaną większość realizowanych w naszym okręgu imprez,  w większości jako ich Przewodniczący ; był także cenionym i poszukiwanym sędzią przez organizatorów   spoza naszego regionu; organizatorom dawał zawsze  poczucie bezpieczeństwa i spokoju w zakresie sprawności przeprowadzanego przedsięwzięcia.

Jego  życzliwość i   gotowość służenia  radą , pomocą  były po prostu bezcenne,

preillumination-seth-0i8jDzBqvTc-unsplash

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Podkarpackiego PTT 22.06.2021!!!

Sz.P.  Członkowie  Okręgu Podkarpackiego PTT

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT, zgodnie z uchwałą  nr 24/z/2021 z dnia 19.05.2021r. zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgu Podkarpackiego PTT na dzień 22 czerwca (wtorek) 2021r.

I termin –godz. 19.30

II termin- godz. 20.00

Miejsce zebrania: Wojewódzki Dom Kultury , ul.Okrzei 7 Rzeszów.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Walnego Zebrania  Sprawozdawczego.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

3. Wybór Prezydium Zebrania.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej

5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Stwierdzenie prawomocności  Walnego Zebrania.

8.Zatwierdzenie porządku obrad.

9. Sprawozdania  za rok 2020  r.,

– z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego PTT -Prezes ZOP PTT,

– sprawozdanie finansowe (bilans) za w/w/ okres -Skarbnik ZOP PTT,

– z działalności   Komisji Rewizyjnej OP PTT -Przewodniczący Komisji,

– z działalności   Sądu Koleżeńskiego OP PTT- Przewodniczący Komisji.

11. Dyskusja  nad sprawozdaniami.

12.Program działań i plan finansowy na kolejny okres sprawozdawczy.

13.Głosowanie nad udzieleniem absolutorium i zatwierdzeniem sprawozdań.

14.Wybór Władz Okręgu Podkarpackiego PTT.

15.Podjęcie uchwał Walnego Zebrania.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgu Podkarpackiego PTT.

Materiały na Walne Zebranie będą   dostępne w CBD PTT 14  dni przed wyznaczonym terminem zebrania.,po zalogowaniu na stronie internetowej PTT w zakładce informacje w pozycji: materiały sprawozdawcze.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej okręgu podkarpackiego oraz Stowarzyszenia PTT.

Sprawozdanie Finansowe  Skarbnika ZOP PTT za 2020 rok

Planowany Budżet Okręgu Podkarpackiego  na Rok 2021

Sprawozdanie z działalności Zarządu Okregu Podkarpackiego za rok 2020 -31.03.2021

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za 2020 rok OP PTT

UWAGA: W przypadku braku   możliwości spotkania osobistego  ( w  związku z zarządzeniami odgórnymi ustawodawcy )w/w  zebranie odbędzie się  formie   elektronicznej zgodnie z klauzulą do w/w uchwały.

ŚWIĘTA WIELKEJ NOCY!

Drodzy Działacze, Sędziowie ,Trenerzy i Tancerze Okręgu Podkarpackiego PTT,
Życzę Wszystkim ,mimo zaistniałych warunków –
Pięknych i Radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
wierzę głęboko , że wszystko jest po coś i tą trudną lekcje,która dziś Nas ogranicza i niepokoi, odrobimy jak najlepiej, by jak najszybciej wrócić do siebie, na sale treningowe i parkiet!

Dużo ZDROWIA dla Was i Waszych Bliskich!
Anna Niedzielska
Prezes Zarządu OP PTT

Szkolenie okręgowe 06-07.03.2021 – Marek Kosaty – Paulina Glazik

UWAGA ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA!!!

Hala Sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul.Ćwiklińskiej 2,

budynek D1, wejście C od strony budynku D3!!! (wjazd w uliczkę pomiędzy kościołem i dworkiem po lewej stronie)

Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT

serdecznie zaprasza  tancerzy klas: G-S  oraz instruktorów i trenerów okręgu podkarpackiego, do udziału w pierwszym w sezonie 2020/2021 szkoleniu okręgowym z tańców standardowych.

Po raz pierwszy gościć będziemy znakomitą mistrzowską parę:

MAREK KOSATY- PAULINA GLAZIK

Szkolenie współfinansowane ze środków okręgu podkarpackiego PTT.

Szkolenie realizowanie w warunkach reżimu sanitarnego z powodu COVID-19.

06.01.2021r.  -sobota-zajęcia grupowe.

Hala Sportowa Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul.Ćwiklińskiej 2,

budynek D1, wejście C od strony budynku D3!!! (wjazd w uliczkę pomiędzy kościołem i dworkiem po lewej stronie)

07.03.2021- lekcje indywidualne –dla  par zgodnie z uchwałą 40/z/2020 oraz pozostałych chętnych- Liczy się kolejność zgłoszeń, klasa i osiągnięcia pary(koszt 190,-od pary).

Kontakt pod nr 603586954 – Miejsce lekcji będzie potwierdzone indywidualnie.

Warunki udziału:

  • opłacona licencja sportowa na rok 2021,
  • opłacona składka członka zwyczajnego i wspierającego na rok 2021,
  • dostarczenie oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia i obostrzeń w związku z COVID-19, (załącznik1, załącznik2 )
  • dopłata do kosztów szkolenia-tancerze okręgu podkarpackiego-  w kwocie 20,-grupa A;

25,-grupa B i C .=za udział w dwóch zajęciach danej grupy.

  • Uwaga dopłata do kosztów szkolenia wyłącznie jako wpłata grupowa przez trenera Klubu.
  • Instruktorzy, którzy opłacili składkę członkowską -możliwość  udziału w charakterze

obserwatorów –bezpłatnie, po dostarczeniu oświadczenia j/w, wyłącznie w maseczkach.

  • Zgłoszenie imienne udziału w szkoleniu tancerzy oraz opiekunów poprzez Klub do dnia

5 marca    2021 r. do godz. 18.00.

na e-mail:   anna.niedzielska5@gmail.com ;   mroczka.pawel@gmail.com.

  • Tancerze uczestniczą tylko w jednej grupie szkoleniowej, opłata jest niezależna

od obecności na całości lub części zajęć danej grupy.

  • Bardzo prosimy o terminowe zgłoszenie przez trenera Klubu. W przypadku zbyt dużej liczby

zainteresowanych, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału  klas niższych lub

osób zgłoszonych po terminie.

Zgoda o udzialew  szkoleniu okręgowym  została podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków dostosowania się do wymogów sanitarnych i ich przestrzegania  w związku z epidemią COVID-19**.

**Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane

z przebywaniem osób w okresie epidemii w grupie, ale całkowicie go nie wyeliminują.

Prosimy o:

1.  Zachowanie dystansu społecznego.

2.  Obecność w budynku nie wcześniej niż 20 minut przed rozpoczęciem zajęć.

3.  Dezynfekcję rąk przed i po zajęciach.

4.  Ściągnięcie maseczki przez tancerzy (nieobowiązkowe)  przy wejściu na salę taneczną.

5.  Własną wodę do picia, w miarę możliwości oznaczoną.

6. Opuszczenie budynku do 10  minut po  zakończeniu zajęć.

7. Dbałość o zdrowie , higienę i przestrzeganie ustalonych zasad zarówno przez

trenerów, tancerzy, jak i przyprowadzających lub odbierających ich osób-obowiązkowe maseczki!

PROGRAM SZKOLENIA -SOBOTA :

Gr. A  w godz.  10.00-11.00  +  11.15.-12.15 -klasy G, F :   (kat. 8-9,10-11,12-13,14-15)+ pow.15 F);

Gr. B  w godz.  12.45-14.15 +  14.30-15.30 – klasy E,  D: (kat. pow.15 lat, 10-11,12-13,14-15 )+ 12-13 C +Seniorzy);

Gr. C w  godz.   16.00-17.30 + 17.45-19.15–klasy C, B, AS:. (kat.14-15 i pow.15 lat) +Seniorzy.

Do zobaczenia – Zarząd Okręgu Podkarpackiego PTT